Publication - GMV Liedekerke, exemplary project in Toolbox Dorpse Architectuur (AR-TUR)

3 Feb 2022

AR-TUR, een platform voor architectuur en ruimte, publiceerde de 'Toolbox Dorpse Architectuur', een onderzoek naar de definitie van kwalitatieve dorpsarchitectuur en hoe deze tot stand kan komen.

"Al te vaak vallen de dorpskernen in Vlaanderen onder het mom van het verdichtingsdiscours ten prooi aan generieke appartementsgebouwen die niet bijdragen aan de verblijfskwaliteit, de leefbaarheid of klimaatrobuustheid van het dorp. Op zoek naar alternatieven werkte AR-TUR aan een Toolbox Dorpse Architectuur. De Toolbox Dorpse architectuur toon met een scala aan voorbeelden hoe collectief wonen in dorpen beter kan."

Ook ons sociaal woningbouwproject in het centrum van Liedekerke werd in de toolbox opgenomen als voorbeeldproject van een intelligent inplantingspatroon van colletief wonen; nieuwe dorpse figuren die het toelaten om de dorpskern te verdichten én tegelijkertijd kwaliteitsvolle publieke ruimtes te vrijwaren en te creëren.

Neem een kijkje op de website van AR-TUR voor meer info over hun onderzoek, initiatieven en de Toolbox Dorpse Architectuur.

Meer info en foto's van het project GMV Liedekerke vind je op de projectpagina.