Publication - The building code as climate tool... with three of our projects as examples.

11 Jul 2022

Bond Beter Leefmilieu, Voorland en VRP werkten in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant en VVSG intensier aan een Toolbox die lokale besturen ondersteunt bij de opmaak van een bouwcode die mee vorm geeft aan het klimaatbeleid.

Het resultaat is een Toolbox die aantoont hoe de klimaatdoelen kunnen gehaald worden met betrekking tot hemelwateropvang en infiltratie, groen en bomen, duurzame mobiliteit, fossielvrij verwarmen en circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen in de bouwcode. Het boek dat gestaafd werd aan de hand van een groot aantal voorbeeldprojecten. Ook drie van de projecten van A2D architecture 2 design - GMV Liedekerke, Dendermondse Volkswoningen en Vilvoordse Houtem - werden opgenomen: sociale woningbouwprojecten.

De Toolbox kan geconsulteerd worden op de website de Vereniging voor Ruimte en Planning.